NAVIGATION


Wednesday, 14 May 2014

35 Kabataan Tumanggap sa hamong #IpakilalaSiNitoyKayPNoy

Tatlumpo't limang (35) kabataan mula sa Youth for Rights (Y4R) sa Sta. Ana, Punta, Manila ang tumanggap sa hamong manguna sa pagpapakilala kay Nitoy sa kanilang mga kaibigan at nang sa gayon ay makaambag sa kampanyang #IpakilalaSiNitoyKayPNoy.


More Photos to be posted soon.

No comments:

Post a Comment

I-Google mo si Nitoy Itaas