NAVIGATION


Wednesday, 2 April 2014

ANO ANG KAMPANYANG “IPAKILALA SI NITOY KAY PNOY”?ANO ANG KAMPANYANG “IPAKILALA SI NITOY KAY PNOY”? 

Ipakilala si Nitoy kay Presidente sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanya sa madla.

Ang kampanyang “Ipakilala si Nitoy kay Pnoy” ay hinggil sa pag-apila sa pamahalaan, partikular kay Pangulong Noynoy Aquino na palayain si Nitoy Itaas na 25 taon nang ikinulong sa salang hindi naman niya ginawa. 

Si Nitoy ay idiniin sa salang pagpatay kay Col. James Rowe nuong taong 1989.  Si Rowe ay isang sundalo ng U.S. na tinambangan at napatay ng rebeldeng grupong New Peoples’ Army o NPA ayon na rin sa kanilang pag-ako.

Sa mahabang panahon, sa kabila ng ilang pagtatangka at apila sa mga nagdaang pangulo ng bansa, si Nitoy ay makailang ulit nang muntik mapalaya, subalit maagap na tinututulan ng gobyerno ng Amerika at ng pamilya ni Rowe.

25 taon na nagdurusa si Nitoy sa kulungan, sa salang hindi naman niya ginawa.  Mahabang panahon na ang nawala sa kaniya upang magsakripisyo upang mapagtakpan ang kapalpakan ng pamahalaan na hulihin at panagutin ang tunay na may sala. Si Nitoy ang pinagmukhang kriminal upang hindi mapahiya ang pamahalaan sa mabigat niyang kaalyado at maipalabas na kanila nang nakamit ang hustisya para sa bayani ng US na si Rowe.

Sa kapangyarihan ni PNoy na magpalaya, ay susubukan ng kampanyang kumatok sa rasyunal na pang-unawa ng pangulong ang ama ay biktima rin ng pagkapiit nuong ito ay nabubuhay pa.
Tatangkain ng kampanya nating kuhain ang pansin ng Pangulo at ng mga ahensiya ng pamahalaan na matagal nang kinakatok ng ating mga apila sa pamamagitan ng pag-generate ng suporta upang makatulong sa pangungulit sa tanggapan ng Pangulo.

Samahan ninyo kaming Ipakilala si Nitoy kay PNoy upang maging simbolo at pagpapatotoo na mayroong mga bilanggong pulitikal sa bansa na dapat bigyan ng pansin sa isang tunay na matuwid na daan.

Ipakilala si Nitoy Kay PNoy! – Dahil hindi kilala ni PNoy si Nitoy kaya’t hindi niya ito pinagtutuunan ng pansin.


Ipakilala si Nitoy kay PNoy! – Dahil isang matinding inhustisya ang 25 limang pagkakakulong sa salang hindi naman niya ginawa.  


Ipakilala si Nitoy kay PNoy! – Dahil si PNoy ang may kapangyarihang magpalaya sa isang katulad ni Nitoy.


Ipakilala si Nitoy sa mamamayan! – Dahil siya ay kinasangkapan ng Pamahalaan upang pagtakpan ang kahinaan nito at upang mapanatili ang interes ng Bansang Estados Unidos. 


Si Nitoy ay isa sa mahigit 300 bilanggong pulitikal sa bansa.  

No comments:

Post a Comment

I-Google mo si Nitoy Itaas